Oblíbené odkazy
Webdesign je činnost, při které jsou navrhovány webové stránky a webové aplikace. Spočívá v návrhu struktury a vzhledu webových stránek, přičemž pro realizaci se používají zejména technologie (X)HTML (pro strukturu a textový obsah) a CSS společně s obrázky (PNG, GIF, JPG), které tvoří grafickou podobu webu. Navíc se někdy používají další technologie umožňující vyšší interaktivitu jako např. JavaScript, SVG, Flash či Java applety. Do webdesignu někdy lze počítat také části tvorby serverové části aplikací – programování v jazycích jako PHP či ASP – a záležitosti spojené se zvyšováním úspěšnosti stránky (SEO, copywriting). Kvalitu výsledných stránek lze hodnotit podle mnoha kritérií, mezi nimi je např. přehlednost spojená s uživatelskou použitelností a přístupnost i pro uživatele, kteří nemohou naplno využívat všech vstupních nebo výstupních zařízení (např. nevidomí používající hlasovou čtečku či uživatelé pouze s klávesnicí). Dále se jedná o správnou sémantiku zdrojového kódu HTML a korektní zobrazení v nejpoužívanějších prohlížečích. Jedním z nástrojů, jak kvalitu exaktně kontrolovat, je validita stránky, tzn. přesné dodržení všech pravidel příslušných specifikací, kterou lze ověřit programem (např. on-line aplikací vytvořenou konsorciem W3C). Praktická hodnota validity stránky je však sporná – pro uživatele sama o sobě přímé výhody nepřináší a žádný z běžných prohlížečů se danými standardy plně neřídí.[