Oblíbené odkazy
.eu je doména nejvyššího řádu (TLD) určená pro občany a organizace států Evropské unie. Doménu spravuje EURid, sdružení správců národních domén z Belgie, Itálie a Švédska; přidruženým členem je správce TLD České republiky. Řešením sporů o evropské domény je pověřen Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v Praze. Registrace je možná pouze přes akreditované registrátory. Na základě rozhodnutí Evropské komise bylo nutné zajistit spuštění registrací domén takovým způsobem, aby doménové názvy získali nejprve držitelé nejrůznějších ochranných známek a aby se co nejvíce zamezilo spekulanství s doménami. Počáteční registrační období (začalo 7.12.2005), které se nazývá Sunrise period, umožňovalo podávání žádosti o zaregistrování domény na základě přednostního práva na odpovídající názvy (ochranné známky, geografické názvy, obchodní názvy aj.). K žádosti bylo nutné dodat dokumenty, které takové přednostní právo doložilo. Volná registrace .eu domén (tzv. land rush) byla spuštěna až 7.4.2006. Od té doby si může doménu zaregistrovat jakákoliv právnická či fyzická osoba se sídlem, bydlištěm či pobočkou v některém ze států Evropské unie. Registrace lze provádět prostřednictvím akreditovaných registrátorů, z nichž 16 jich je z České republiky. Domény, u kterých byla v Sunrise period žádost o registraci zamítnuta, byly průběžně uvolňovány k volné registraci. Registr domén .eu, provozovaný organizací EURid, je přístupný pouze akreditovaným registrátorům, a to prostřednictvím EPP protokolu (Extensible Provisioning Protocol).